Ansvar

Alle aktiviteter foregår på egen risiko. Deltagerne er selv ansvarlige for nødvendig forsikring under aktiviteten. Mindreårige skal ledsages af en voksen. MAX Positiv/Robin Hoods Eftf. kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader på deltagerne eller deres ejendom under arrangementets afholdelse, med mindre skaden skyldes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser fra MAX Positiv/Robin Hoods Eftf.’s side. MAX Positiv/Robin Hoods Eftf. kan ikke gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab og avancetab hos kunden som følge af arrangementets afholdelse. Skade på MAX Positiv/Robin Hoods Eftf. ejendom som følger af almindelig brug kræves ikke erstattet. Herudover er kunden erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

Little John Event

Et sjovt og hyggeligt afbræk på en kursusdag eller en god start på en festlig aften.

Tid: 1-1½ time
Pris: Fra kr. 2500 + moms

Læs mere

Robin Hood Turnering

I bliver så fortrolige med bue og pil, at I for alvor kan udfordre jer selv og hinanden.

Tid: 2-4 timer
Pris: Fra kr. 4000 + moms

robin hoods efterfølgere

Læs mere

Muntre svende & møer

Underholdning til jeres store arrangementer: sommerfest, åbent hus, jubilæum eller ...

Tid: 2-8 timer
Pris: Fra kr. 4000 + moms

robin hoods efterfølgere

Læs mere

Special Events

Vi designer et event specielt til jeres firma. Næsten alt er muligt i Sherwoodskoven!

Tid: 2-8 timer
Pris: Fra kr. 4000 + moms

robinhoodsefterfølgere 13

Læs mere