Force majeure

Hvis omstændigheder udenfor parternes kontrol gør det umuligt gennemføre arrangementet, er MAX Positiv/Robin Hoods Eftf. berettiget til at omlægge arrangementet. Sådanne udefra kommende omstændigheder kan eksempelvis være krig, brand, oversvømmelse, jordskælv, strømafbrydelse, terror, strejker, transportforstyrrelser eller vejrlig, som efter MAX Positiv/Robin Hoods Eftf. vurdering vil udsætte deltagernes liv, førlighed eller ejendom for fare. Omlægning kan være geografisk eller flytning til ny dato som parterne kan blive enige om. Omlægges arrangementet ikke, er MAX Positiv/Robin Hoods Eftf. forpligtet til så vidt muligt at stå til rådighed i det aftalte tidsrum med henblik på alternative afviklinger af det aftalte arrangement. Kunden er ikke berettiget til nedslag i prisen, hverken ved omlægning eller alternativ afvikling på grund af de i denne bestemmelse beskrevne omstændigheder.

Little John Event

Et sjovt og hyggeligt afbræk på en kursusdag eller en god start på en festlig aften.

Tid: 1-1½ time
Pris: Fra kr. 2500 + moms

Læs mere

Robin Hood Turnering

I bliver så fortrolige med bue og pil, at I for alvor kan udfordre jer selv og hinanden.

Tid: 2-4 timer
Pris: Fra kr. 4000 + moms

robin hoods efterfølgere

Læs mere

Muntre svende & møer

Underholdning til jeres store arrangementer: sommerfest, åbent hus, jubilæum eller ...

Tid: 2-8 timer
Pris: Fra kr. 4000 + moms

robin hoods efterfølgere

Læs mere

Special Events

Vi designer et event specielt til jeres firma. Næsten alt er muligt i Sherwoodskoven!

Tid: 2-8 timer
Pris: Fra kr. 4000 + moms

robinhoodsefterfølgere 13

Læs mere